Regulamin Royal Racing 15.
awatar
VSX500
Posty: 2
Dołączył: 19.12.2017
Napisany 03.01.2018 21:29
Regulamin §1
Postanowienia ogólne:
1. Liga RoyalRacing jest internetową ligą Assetto Corsa.
2. W momencie rejestracji na stronie Ligi RoyalRacing akceptujesz jej regulamin.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji w przypadku jego łamania.
4. Na stronie oraz podczas gry na serwerze obowiązują zasady kultury osobistej oraz bezodwołalny zakaz przeklinania w jakiejkolwiek formie.
§2
Zasady dotyczące konta na stronie:
1. Zmiana nazwy użytkownika możliwa jest tylko przez administratora strony.
2. Awatar na stronie może mieć maksymalne wymiary 150x150px oraz ważyć nie więcej jak 50kB.
3. Zakazane jest kopiowanie awatarów innych użytkowników oraz wstawiać awataru z treściami uważanymi za niestosowne.
4. Sygnatura na forum może zawierać grafiki lub tekst na nie więcej niż 200px wysokości.
5. W sygnaturze nie wolno zamieszczać treści uważanych za niestosowne, linków oraz innych tekstów przynoszące profity użytkownikowi.
6. Kolor pomarańczowy jest zarezerwowany dla administratorów i zakazuje się jego używania na stronie.
§3
Zasady gry i serwera:
1.
Rozgrywka odbywa się na najnowszej dostępnej wersji grze Assetto Corsa dostępnej na platformie Steam wraz z plikami ligowymi zatwierdzonymi przez administrację, znajdującymi się w downloadzie.

2.
Status serwera oraz jego dane (nazwa oraz hasło) są dostępne w panelu "Serwer Assetto Corsa".

3.
Ustawienia Serwera:
-
Maksymalna ilość graczy: 30,
-
Kontrola trakcji: Dostępna,
-
ABS: Dostępny,
-
Kontrola stabilności: Niedostępna,
-
Automatyczne sprzęgło: Dozwolone,
-
Uszkodzenia: 100%,
-
Zużycie paliwa: 150%,
-
Zużycie opon: 200%,
-
Optymalne temperatury opon przy wyjeździe: Tak,
-
Falstart: Drive-Through.

4.
Gracz z pingiem uniemożliwiającym bezpieczną jazdę innych uczestników może zostać wyrzucony z serwera.

§4 Zasady na torze

1.
Kierowca nie może bez powodu zatrzymać się na torze w sposób uniemożliwiający normalną jazdę innych uczestników.
2.
Manewry, które mogą powodować przeszkadzanie innym uczestnikom są zabronione.
3.
Zawodnik ma obowiązek jeździć po wyznaczonym torze. Co najmniej dwa koła samochodu muszą znajdować się w granicach toru.
4.
Granicę toru wyznaczają linie okalające tor wraz z tarkami i krawężnikami oraz bandy w przypadku występowania ich obok granicy toru.
5.
Kierowca ma obowiązek przepuścić innego kierowcę w przypadku:
-
Wystąpienia manewru dublowania,
-
Gdy jedzie uszkodzonym samochodem,
-
Gdy jest na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym (nie dotyczy wyścigu).
6.
W wyścigu, podczas wyjazdu z alei serwisowej obowiązuje linia wyjazdu z alei serwisowej, która zabrania jej przekroczenia, aż do momentu jej końca.
7.
Zakazane jest użycie opcji back to pits podczas kwalifikacji. `Za użycie będą nakładane kary dyskwalifikacji z kwalifikacji następnej rundy’
§5 Licencja

1.
Licencja uprawnia do brania udziału w oficjalnych sesjach (kwalifikacje, wyścigi) w ramach rundy wyścigowej.
2.
Aby otrzymać licencję należy w kolejności:
2.1.
Przejechać co najmniej 10 pomiarowych okrążeń na serwerze oraz uzyskiwać regularne czasy okrążeń poniżej 107% czasu lidera na danym torze,
2.2.
Wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się w zakładce "Zapisy", a następnie oczekiwać na weryfikację przez administrację. Po weryfikacji kandydat otrzymuje prywatną wiadomość, a następnie należy postępować z wytycznymi przesłanymi w treści tej wiadomości.
3.
Licencja przyznawana jest bezterminowo.
4.
Administracja ma prawo cofnąć licencję w przypadku gdy zawodnik:
-
Nie okazuje aktywności na stronie i serwerze przez co najmniej 3 tygodnie bez uprzedniego poinformowania o tym,
-
Notorycznie łamie zasady bezpiecznej jazdy po torze,
-
Lekceważy i łamie regulamin Ligi,
5.
Po uzyskaniu licencji, zawodnik ma obowiązek wybrać w przeciągu 72h:
-
Numer, z którym będzie się ścigał w danym sezonie (bez możliwości późniejszej zmiany),
-
Zespół, w którym będzie się ścigał w danym sezonie lub zadeklarować się, że będzie kierowcą niezależnym.
6.
Zawodnik, który ma zamiar być nieobecny podczas następnej rundy, ma obowiązek poinformować o tym wraz z powodem nieobecności w specjalnym dziale na Forum, w odpowiednim wątku odpowiadającemu danemu wyścigowi.
7.
Zawodnicy, którzy utracili licencję przed zakończeniem sezonu nie liczą się w indywidualnej klasyfikacji generalnej kierowców.

§6 Kierowcy niezależni
1.
Każdy gracz ma prawo jeździć jako kierowca niezależny, czyli bez zespołu. Taki gracz zdobywa punkty tylko i wyłącznie do klasyfikacji kierowców oraz klasyfikacji samochodów.
2.
Przejście z kierowcy niezależnego do zespołu jest dozwolone z poziomu Panelu Kierowcy.
§7 Zespoły

1.
Zespół składa się z maksymalnie 4-ech zawodników.
2.
Założenie nowego zespołu lub dołączenie do istniejącego zespołu jest możliwe z poziomu Panelu Kierowcy.
3.
Do zespołu za zgodą szefa może dołączyć każdy zawodnik posiadający licencję.
4.
Szef zespołu ma prawo do usunięcia zawodnika z zespołu w uzasadnionych przypadkach.
5.
Zmiana zespołu w czasie sezonu jest nie możliwa.
6.
Przejście z zespołu do kierowcy niezależnego jest dozwolone z poziomu Panelu Kierowcy.
7.
Rozwiązanie zespołu następuje w momencie gdy w zespole nie został żaden zawodnik. Zespół nadal będzie klasyfikowany w klasyfikacji zespołów.
8.
W przypadku gdy z zespołu odchodzi lub usuwany jest szef zespołu bez wyraźnego określenia nowego, nowym szefem zespołu zostaje zawodnik z zespołu, z najwyższą ilością punktów w danym momencie.
§8 Malowania samochodów
1.
Zakładka "Centrum Malowań" przeznaczona jest do pobierania aktualnej paczki malowań samochodów wszystkich kierowców oraz wysyłania własnego malowania samochodu.
2.
Malowanie samochodu nie może zawierać rzeczy wulgarnych, mocno nie związanych z zespołem czy nazwą zespołu, nie może być wykonane niechlujnie oraz prezentować coś bezsensownego.
3.
Paczki zawierające wszystkie aktualne malowania samochodów w przypadku jakichkolwiek zmian będą aktualizowane najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem wyścigu.

§9 Sesje treningowe

1.
Trening trwa od momentu udostępnienia toru na serwerze do jego zakończenia weekendem wyścigowym przez 24h na dobę. Wszystkie wyniki są zliczane na bieżąco, zaś najlepsze czasy kierowców na danym torze są przedstawiane w usłudze "stracker" (czasówki).

§10
Sesje kwalifikacyjne

1.
Sesja kwalifikacyjna składa się z jednej, 20 minutowej sesji w której udział biorą wszyscy uprawnieni kierowcy.
2.
Czasy okrążeń podczas trwania sesji kwalifikacyjnej zliczane są przez cały czas. Nie ma obowiązku przebywania na serwerze przez cały okres sesji kwalifikacyjnej.
3.
Ustawienia samochodu podczas kwalifikacji nie blokują się.
4.
W przypadku wyłączenia serwera lub wyraźnych problemów z serwerem w czasie trwania sesji kwalifikacyjnej, sesja jest restartowana.
§13 Procedura startowa

1.
Wyścig 1:
1.1.
O ustawieniu na polu startowym decyduje sesja kwalifikacyjna oraz nałożone kary.
1.2.
W przypadku gdy kierowca nie uczestniczył w sesji kwalifikacyjnej startuje z ostatniej pozycji.
2.
Wyścig 2:
2.1.
O ustawieniu na polu startowym decyduje wyścig numer 1 oraz nałożone kary.
2.2.
Pierwszych 10 sklasyfikowanych zawodników z wyścigu numer 1 zostaje odwrócona miejscami na polach startowych.
3.
Jeżeli kierowca nie pojawi się na polu startowym przed rozpoczęciem wyścigu startuje z alei serwisowej.

§14
Wyścigi

1.
Podczas danej rundy rozgrywane są 2 wyścigi, których długość wynosi 30min.
2.
W wyścigu sklasyfikowani są wszyscy kierowcy, którzy ukończyli wyścig.
3.
Kierowcę zdyskwalifikowanego uważa się za niesklasyfikowanego.
4.
Jeżeli kierowca uległ wypadkowi podczas wyścigu uniemożliwiający dalszą jazdę, musi jak najszybciej zjechać z toru, w miejsce które nie zagraża bezpieczeństwu innych kierowców, a następnie powrót do garażu poprzez naciśnięcie klawisza ESC. Jeżeli samochód jest w stanie pozwalającym jechać dalej, należy zjechać do garażu w celu jak najszybszej naprawy.
§15 Punktacja
1.
Punkty zdobywa pierwszych 17 zawodników, którzy zostali sklasyfikowani w wyścigu.
-
1. pozycja: 40 pkt,
-
2. pozycja: 33 pkt,
-
3. pozycja: 28 pkt,
-
4. pozycja: 19 pkt,
-
5. pozycja: 17 pkt,
-
6. pozycja: 15 pkt,
-
7. pozycja: 13 pkt,
-
8. pozycja: 11 pkt.
-
9. pozycja: 9 pkt.
-
10. pozycja: 8 pkt.
-
11. pozycja: 7 pkt.
-
12. pozycja: 6 pkt.
-
13. pozycja: 5 pkt.
-
14. pozycja: 4 pkt.
-
15. pozycja: 3 pkt.
-
16. pozycja: 2 pkt.
-
17. pozycja: 1 pkt.
2.
Wszystkie punkty zdobyte przez kierowcę liczą się do klasyfikacji zespołów zasilając konto punktowe zespołu, który reprezentował w danym wyścigu oraz do klasyfikacji samochodów zasilając konto punktowe modelu, który reprezentował w danym wyścigu.
3.
Mistrzem danego sezonu Ligi zostaje kierowca i zespół, który zdobył największą ilość punktów w przeciągu całego sezonu. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw, w dalszej kolejności bierze się pod uwagę ilość kolejnych miejsc.

§16 Flagi
1.
flaga Sesja treningowa, kwalifikacyjna lub wyścig zostały zakończone. Podczas treningów i kwalifikacji flaga jest wywieszona po upływie określonego czasu. W wyścigu jako pierwsza pokazana jest zwycięzcy i później każdemu następnemu kierowcy mijającemu linię mety po upłynięciu określonej liczbie okrążeń lub czasie wyścigu.
2.
flaga Ostrzega kierowcę przed szybszym kierowcą, który będzie go dublował. W przypadku, gdy kierowca trzykrotnie zignoruje niebieską flagę, zostanie ukarany.
3.
flaga Oznacza niebezpieczeństwo na torze - każdy kierowca powinien zwolnić i zachować szczególną ostrożność, a w szczególnych przypadkach kierowcy muszą być przygotowani do zatrzymania się. Wyprzedzanie pod żółtą flagą jest zabronione.
4.
flaga Dyskwalifikacja - kierowca kończy natychmiastowo wyścig a jego wynik ląduje na dole tabeli z czasami.
§17 Skargi
1.
Każdy kierowca ma prawo złożyć skargę na siebie lub innego kierowcę po zakończeniu danej rundy.
2.
Skargi przyjmowane są w specjalnym temacie na forum w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia ostatniego wyścigu.
§18 Kary
1.
Kary zawodnikom przydziela "Komisja Kar".
2.
"Komisja Kar" składa się z graczy - zawodników z zespołów. Z każdego zespołu oddelegowany zostaje jeden zawodnik spełniający odpowiednie kryteria. Osobą nadzorującą jest jeden z administratorów będący również członkiem komisji.
3.
Kary za poprzednią rundę rozdawane są najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem kolejnej rundy.
4.
Komisja Kar dysponuje:
4.1.
Ostrzeżeniami:
-
Zwykłe ostrzeżenie,
-
Reprymenda - po otrzymaniu trzeciej reprymendy gracz zostaje cofnięty o 10 pozycji na gridzie do najbliższego wyścigu;
4.2.
Karami:
-
Drive-Through polega na przejechaniu przez boksy z zachowaniem obowiązującego ograniczenia prędkości (na odbycie kary kierowca ma 5 okrążeń od momentu otrzymania kary),
-
Stop&Go to dodatkowy 10-sekundowy postój w swoim boksie (na odbycie kary kierowca ma 5 okrążeń od momentu otrzymania kary),
-
Cofnięcia na pozycji startowej,
-
Startu z PitLane,
-
Doliczenia czasu do końcowego rezultatu,
-
Dyskwalifikacji,
-
Przydzielanie karnych punktów graczowi do klasyfikacji kierowców,
-
Wykluczenia z Mistrzostw.
5.
Kary mogą być nakładane za takie przewinienia jak:
-
Falstart,
-
Spowodowanie wypadku,
-
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości w boksach,
-
Przekroczenie linii przy wyjeździe z alei serwisowej,
-
Nieprzepisowe blokowanie innego kierowcy czy blokowanie przy dublowaniu (niestosowanie się do niebieskiej flagi),
-
Rozmowy na czacie w czasie gdy jest to zabronione,
-
Umyślne ścinanie toru,
-
Umyślne wyjeżdżanie poza tor,
-
Jazda po torze zniszczonym samochodem dłużej niż okrążenie zjazdowe do boksów,
-
Używanie programów ułatwiających jazdę - cheatowanie.
6.
Komisja Kar sprawdza tylko i wyłącznie sytuacje, które zostały zgłoszone jako skargi.
7.
Kary wystawione przez Komisję Kar są nieodwołalne i nie ma możliwości się od nich odwołać.
8.
Komisja Kar ma możliwość cofnięcia kar nałożonych przez grę.
8.1.
W przypadku błędu toru/gry, który bezpodstawnie nie zaliczył okrążenia bądź bezpodstawnie nałożył karę na zawodnika Komisja Kar ma prawo w przypadku:
8.1.1.
Niezaliczenia każdego okrążenia, dodać do ostatecznego wyniku każde niezaliczone okrążenie oraz powrót na miejsce, na którym zawodnik ukończył by wyścig w przypadku nie nałożenia kary.
8.1.2.
Otrzymania każdej bezpodstawnej kary Drive-Through, odjąć 25 sekund od czasu wyścigu zawodnika oraz powrót na miejsce, na którym zawodnik ukończył by wyścig w przypadku nie nałożenia kary.
8.1.3.
Otrzymania każdej bezpodstawnej kary Stop&Go, odjąć 25 sekund oraz odjąć nałożony czas postoju w boksie od czasu wyścigu zawodnika oraz powrót na miejsce, na którym zawodnik ukończył by wyścig w przypadku nie nałożenia kary.
8.2.
Komisja Kar może cofnąć karę nałożoną przez grę tylko w przypadku jej nie odbycia (każdy zawodnik otrzymując karę poprzez grę ma na jej odbycie 50 okrążeń co jest wystarczająco dużą liczbą okrążeń aby w normalny sposób kontynuować wyścig).
§19 Postanowienia końcowe

1.
Gracz nie ma prawa przedłużać sesji lub przekładać jej rozpoczęcie. Każda oficjalna sesja ma ustaloną odgórnie godzinę i należy się do niej dostosować.
2.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania sezonu.
3.
Zasady jakie tutaj panują nie podlegają zmianie. Jeżeli uważasz, że coś ci nie pasuje przypominamy, że Liga RoyalRacing nie jest obowiązkowa.
4.
Zawartość portalu jest objęta prawami autorskimi należącymi do Ligi RoyalRacing. Ich kopiowanie jest równoznaczne ze złamaniem prawa polskiego oraz ciągnie do odpowiedzialności karnej z tytułu piractwa medialnego. Każda zauważona skopiowana część strony będzie automatycznie likwidowana przez specjalny organ utworzony wewnątrz społeczności portalu. Jeżeli drogą ugody nie zostaną usunięte treści Portalu RoyalRacing sprawa zostaje zgłoszona na drogę sądową. Odstępstwa od tej reguły ma wyłącznie administracja oraz webmaster portalu oraz osoby, które uzyskały pisemną zgodę administracji na kopiowanie.
5.
Administracja oraz Portal nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez jego użytkowników.
6.
Wszelkie sytuacje nie uwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku niejasności prosimy o kontakt .
awatar
WooQash
sezon3sezon4sezon5sezon6sezon7
sezon8sezon9sezon10
Posty: 902
Dołączył: 11.05.2012
http://wooqash.net/
Napisany 08.01.2018 04:08
Aktualny regulamin Ligi znajduje się w stosownej zakładce w menu głównym. Powyższy regulamin nie jest obowiązujący.
upload.wooqash.net/image,ctemRYSfah.png
prev
awatar
WooQash
1 dzień temu
awatar
PolishRacer
4 tygodnie temu
awatar
maro
8 tygodni temu
awatar
Sadowsky
04.12.2023   23:35
awatar
LukiRK
20.10.2023   23:07
awatar
LosPazdziochos
06.08.2023   23:58
awatar
Johnyy
10.07.2023   20:37
awatar
Sprajt
26.04.2023   16:02
awatar
Civus
02.03.2023   13:05
awatar
Marcello
25.02.2023   23:37
awatar
Baszu43
24.01.2023   20:44
awatar
krzysiek_aleks
24.01.2023   20:41
awatar
Gornik
24.01.2023   20:22
awatar
MAURO
11.01.2023   22:57
awatar
DFGT
11.01.2023   20:55
awatar
Krzys
16.12.2022   12:15
awatar
DrMaks
17.09.2022   04:49
awatar
jabo39
24.11.2021   22:08
awatar
Slimmy
13.03.2021   15:15
awatar
DrąGal
28.01.2021   08:48
awatar
Adrian4900
22.01.2021   23:48
awatar
MaciekS
07.12.2020   23:14
awatar
Zagman92
17.11.2020   20:24
awatar
Domino
08.11.2020   19:11
awatar
Pieczyk
26.08.2020   00:30
awatar
Mav
02.08.2020   12:45
awatar
Denan06
05.06.2020   13:11
awatar
Darsoon
07.05.2020   21:55
awatar
Dryl
05.05.2020   20:28
awatar
jakub4prv
13.04.2020   13:57
awatar
Mario17-03
30.03.2020   09:02
awatar
LynxD
22.03.2020   21:37
awatar
xoSx_USA
11.03.2020   08:24
awatar
BieRni
24.02.2020   10:31
awatar
SPEEDMAN4fun
20.01.2018   00:55
awatar
czaxxx
19.01.2018   23:10
awatar
Mohito
19.01.2018   22:54
awatar
Cryptone
19.01.2018   22:48
awatar
TheSznikers
19.01.2018   20:58
awatar
Alex
19.01.2018   20:46
awatar
NaraPLN
19.01.2018   20:16
awatar
VSX500
19.01.2018   19:48
awatar
REJSU
19.01.2018   19:47
awatar
Marcinho
19.01.2018   19:40
awatar
Xarlith
19.01.2018   18:38
awatar
BezlitosnaWydra
19.01.2018   18:24
awatar
SZOLTYS
19.01.2018   18:02
awatar
Roody
19.01.2018   17:02
next
royalracing2020
RoyalRacing © 2011-2024
Wszystkie prawa zastrzeżone
php-fusion
PHP-Fusion © 2002-2024 by Nick Jones.
Wydane jako darmowe oprogramowanie bez zastrzeżeń na licencji GNU Affero GPL v3.